Chính sách bảo mật

Hitclub là cổng game đổi thưởng uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Dưới đây là chính sách bảo mật tại Hitclub bạn cần biết:

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được tại trang web này như thế nào. 

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Chính sách có thể thay đổi và thông báo tại đây.

Thu nhập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác.

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Cookie

Trang web có thể sử dụng cookie theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie chỉ có thể thu thập thông tin như loại trình duyệt, hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web ra sao.

Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie.

Cookie và thông tin thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba để tái tiếp thị theo mục tiêu trong tương lai.

Phân phối thông tin

Chúng tôi không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.